khotbah bahasa jawa

Suasana Idul Adha

Wonten enjing ingkang kebak berkah lan rohmat meniko, kito kempal keranten badhe jumenengaken sholat Idul Adha. Nembe mawon kito ruku; lan sujud minongko wujud raos taat kito dateng Alloh SWT. Kito agungaken asma Alloh, kito kumandangaken takbir lan tahmid wonten ing musholla-musholla lan masjid-masjid. Takbir ingkang kito ucapaken boten namung obahe lambe tanpo arti, ananing minongko pengakuan ing dalem manah ingkang saget gumeteraken dateng manahipun tiyang ingkang sami iman dateng Alloh SWT. Alloh Moho Besar, Alloh Moho Agung, boten wonten ingkang patut dipun sembah sak lintunipun Alloh.

Pramilo lewat mimbar meniko kawulo ngajak dateng diri kulo pribadi lan ugi dumateng hadirin sedoyo; monggo kito taat dateng ngarso dalem Alloh ingkang Moho Agung, kito bucal tebih-tebih raos gumedhe lan sombong ingkang saget nebihaken kito saking rohmatipun Alloh SWT.

Nopo mawon jabatan kito, menawi dipun bandingaken kaliyan Alloh SWT kito meniko alit tur sanget, senahoso kito meniko gagah prakoso, sak yektosipun kito meniko apes lan ringkih menawi dipun bandingaken kalian Alloh Kang moho kuat. Menawi kito meniko tiyang ingkang berkuasa, gadah jabatan inggil, gadah pengaruh ageng, ananging menawi dipun bandingaken dateng Alloh Ingkang Moho Kuwahos kito meniko boten saget menopo-nopo.

Hadirini jamaah ingkang dipun mulyaaken Allah
Idul Adha ingkang rayaaken saben tanggal sedoso Dzul Hijjah meniko ugi dipun kenal kanti sebutan Hari Raya Haji, sebab kaum muslimin ingkang nindaaken ibadah haji nembe nglampahi rukun haji iangkang utami, inggih menko wukuf wonteng Arofah. Sedoyo jamaah haji ngagem pakaian ihrom ingkang sarwo pethak lan boten jahitan, ingkang disebat pakaian ihrom. Meniko nglambangaken bilih kaum muslimin meniko sami akidahipun lan anggadhahi derajat ingkang sami, boten saget dibentenaken, sedoyo ngrumahosi sami derajatipun, sami-sami ngeparek dateng Alloh ingkang moho kuaos, kanthi sareng-sareng mahos talbiyah.

Kejawi dipun wastani riyadin haji ugi disebat ”idul qurban” riyadin kurban. Keranten Idul adha meniko setungaling riyadin ingkang kangge mangertosi artos berkurban. Arti kurban inggih meniko kito paring peparingan minongko raos remen dan tresno dateng tiyang sanes sesami tiyang muslim, senahoso kito piyambak kedah sengsoro. Tiyang sanes wau saget putranipun piyambak, tiyang sepahipun, keluarginipun lan sedoyo tiyang Islam sebangsa setanah air. Wonten malih pengorbanan ingkang dipun tujuaken dateng agami ingkang ateges kagem Allah SWT, lan menikolah pengorbanan ingkang inggil derajatipun. Kados ingkang sampun dipun tuladhaaken dening Kanjeng Nabi Ibrahim as.

Hadirin kaum muslimin muslimat ingkang dipun mulyaaken Allah SWT

Enjing meniko sedoyo umat Islam sak ngalam donya sami ngagungaken asmanipun Allah, sedoyo sami ngetingalaken kebahagiaanipun, jaler, estri, sepuh enem sedoyo medal saking dalemipun saperlu badhe jumenengaken sholat Idul Adha, utawi Idul Qurban. Kawontenan meniko ngemutaken dateng kito sedoyo, bilih kito supados nulodho perjuanganipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam ingkang sampun dipun serat wonten Al-Qur’an.

Sejarah Rasul ingkang jejuluk kekasih Allah (Kholilulloh) meniko diserat ndamel tinta emas wonten buku-buku sejarah. Sikap tabah lan teguhipun ing dalem nglampahi perintah Allah, andadosaken Nabi Ibrohim dados panutan umat sepanjang zaman.

Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur’an :

”Sak temene wis ono suri tauladan kang apik kanggo sliramu ing dalem pribadine Ibrohim lan wong-wong kang bareng-bareng melu Ibrohim (Q.S. Al-Mumtahanah: 04)

Wonten ini ayat lintu ugi dipun sebataken bilih Nabi Ibrohim meniko dados sebutan apik utowo dados kembang lambe nganti akhir zaman.

”Ingsun abadiaken kanggene Ibrohim (sebutan kang apik) ing kalangane wong-wong kang keri” (Q.S. Ash-Shoffat: 108)
Ing dalem kalih ayat meniko, cetho sanget bilih sak yektosipun Gusti Alloh sanget mulyaaken dateng Nabi Ibrohim, sahinggo Nabi Ibrohim lah ingkang dipun juluki bapake poro Nabi, ugi bapakipun ummatipun kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Wonten nopo kok Gusti Alloh ngantos semanten agenge anggenipun mulyaaken kanjeng Nabi Ibrohim ? Nopo keranten bondo?, keturunan ? kekuatan? Utawi keperkasaan ?. Boten niku. Nabi Ibrohim dipun kenang ngantos akhir zaman keranten keteguhanipun nggondheli amanah Alloh lan keikhlasanipun ngorbanaken sedoyo nopo kemawon demi Alloh SWT.

Hadirin Rohimakululloh
Ing dalem sejarahipun, Kanjeng Nabi Ibrohim alaihis salam meniko piyantun ingkang sukses ing dalem nglampahi titahipun dados menungso. Sukses dakwahipun senahoso kawontenanipun nembe susah, sukses anjagi amanah naliko sampun badhe ngrahosaken hasilipun dakwah.

Nabi Ibrohim naliko dakwah manggihi rintangan lan cobaan ingkang amrat. Panjenenganipun ngadepi mengsah ingkat kiat, inggih meniko penguwaos ingkang dholim. Panjenenganipun kedah nglampahi hukuman ingkang boten enteng lan boten mungkin saget slamet menawi boten pikantuk izinipun Allah SWT.
Setia anjagi garwanipun ingkang nembe ngandut putranipun. Ngrencangi garwanipun ngantos dumugi daerah ingkang tebih sanget. Sedoyo meniko keranten naderek dhawuhipun gusti Alloh SWT, senahoso mekaten panjenenganipun Nabi Ibrahim taksih tetep dakwah ngajak ummat manusngso supados tetep wonten margi ingkang leres inkang dipun ridloni Alloh SWT.

Hadiri Rahimakumulloh..
Cobaan kados mekaten meniko dereng sepinten ageng menggahipun kanjeng Nabi Ibrohim. Sebab cobaan ingkang langkung amrat inggih meniko naliko nglampahi perintahipun Alloh kedah ngorbanaken putranipun ingkang paling dipun sayangi, inggih meniko Ismail. Ismail kedah dipun dadosaken korban kagem Alloh kanthi dipun sembelih. Kerelaan lan keikhlasan Nabi Ibrohim mbelih putranipun menikolah ingkang terus kito peringati ngantos sak mangke ing dalem wulan Idul Adha.

Hadirin, jamaah ingkang dipun rahmati Alloh….
Wonten ing zaman sak meniko, pengorbanan Nabi Ibrohom kasebat kedah tetep kito apresiasi aken, kito wujudaken, sahe ing dalem bentuk ubudiyah mahdoh kanthi nglampahi ibadah haji kagem ingkang sampun mampu, lan nyembelih hewan kurban kagem tiyang ingkang kagungan kecukupan bondo kagem kurban. Kejawi meniko kito ugi tetep kedah terus menerus menginterprestasikan kisah keteguhan, ketaatan lan ketabahan Nabi Ibrohim kasebat wonten pagesangan kito.

Ketabahan Nabi Ibrohim ngorbanaken putranipun saget kito wujudaken wonten kerelaan kito ambagi kasenengan kalian tetanggi, lingkungan lan sederek-sederek umat Islam lintunipun. Kados sederek kito ingkang nembe nglampahi ibadah haji ugi sami ngelaksanaaken nyembelih hewan kurban.

Kanthi keterangan meniko sampun cetho bilih sayari’atipun Alloh ingkan sampun kalampahaken awit zaman Nabi Ibrohim meniko anggadhahi manfaat ingkang kathah sanget kagem umat Islam. Manfaat segi ekonomi, sosial utawi kebudayaan. Tiyang Islang ingkang nglampahi ibadah haji wonten Makkah campur bawur kalian umat Islam sak dunyo malah campur kalian umat non muslim.

Kagem kito ingkang dereng dipun panggil Alloh nindakaken ibadah haji wonten tanah suci Makkah wonten tahun meniko, ugi gadhah tugas ndugeaken pesan pasedherekan lan persatuan, yakni kanthi mbagi kasenengan lan kebahagiaan dateng tiang-tiang ingkang kawontenanipun taksih gesang kanthi sarwo kekirangan, yakni kanthi mbagi dagingv kurban.Gusti Alloh ngendikan wonten ing Al-Qur’an :

yang artinya : (untuk teks al-Qur’annya tolong dibuka sendiri dari Al-Qur’an)

Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Hajj : 37)

Pesen ingkang saget kito pahami saking ayat meniko inggih meniko, kito supados langkung aktif lan giat ugi tanggung jawab ndadosaken lingkungan kito dados lingkungan ingkang ngremenaken, lingkungan ketingal pasedherekanipun sarto gesang kanthi kasih sayang dateng sesami.

Kecintaan lan ketaatan meniko kalih perkawis ingkang boten saget dipun pisah. Imam Al-baidlowi ngendiko : “Cinta, inggih meniko kepinginan nglampahi taat”. Lajeng Syekh Az-Zujaj ugi ngendiko : Cinto manungso dateng Alloh lan rosulipun inggih meniko manut lan nderek dateng perintah-perintahipun Allah lan ridlo dateng sedoyo perintahipun Alloh lan ajaran ingkang dipun asto rosululloh.

Artosipun, kecintaan lan ketaatan dateng Alloh boten mungkin dipun wujudaken tanpo pengorbanan. Dados boten wonten cinta tanpo ketaatan, lan boten wonten taat tanpo pengorbanan.
Menikolah pesan agung ingkang saget kito pendhet saking kisah perintah nyembelih Islamil putranipun Ibrohim alaihis salam.

Pramilo, menawi kito ngakeni cinta Allah lan rosulipun serto nderek ajaran-ajaran Islam, temtu kito boten badhe nyia-nyiaaken kesempatan ing wulan Idul Adha meniko namun kangge seneng-seneng piyambakan. Sebab Alloh merintahaken dateng kito andum karunia lan kesyukuran wonten dinten riyadin meniko, kados ingkang sampun dipun contoaken deneng poro Nabi lan poro ulama.

Mugi-mugi wonten ing dinten riyadin ingkang agung meniko kito saget sareng-sareng menikmati karunia Alloh kanthi suka cita lan raos kasih sayang minongko wujud syukur kito dateng Alloh. Ugi poro tetanggi saget nderek ngraosaken kebahagiaan kito wonten margi ingkang dipun ridloni deneng Alloh SWT.

Mugi-mugi Alloh paring pangapunten dateng sedoyo dosa lan kesalahan kito ugi maringi sedoyo kasih sayangipun dateng kito sedoyo, sahinggo sedoyo hajat kito dipun cekapi deneng Alloh, supados kito saget ngabdi lan ngibadah dateng Alloh kanthi langkung sampurno. Amin allohumma amin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poro hadirin sidang jamaah jumat ingkang dimulyaaken Alloh SWT. Wonten ing wekdal meniko monggo kito ngatah-ngatahaken muji syukur dateng Alloh, inggih puniko pengerane sedoyo alam, pengeran kang paring welas asih, lan  ugi pengeran kang nguasani dino piwalesan. Mboten wonten maleh pengeran kang haq disembah kejobo Alloh lan mung dumateng Alloh lah kito nyuwun pitulungan. Monggo kito nyuwun dumateng Alloh supados diparingi pituduh marang dalan ingkang lurus, inggih puniko dalane tiyang-tiyang ingkang diparingi nikmat kaleh Alloh, sanes dalane tiyang-tiyang ingkang sesat lan dibendu kaleh Alloh SWT, naudzubillah mindzalik.

Poro hadirin ingkang dimulyaaken Alloh, perlu kito sumerepi bilih menopo setiap khutbah jm’at puniko poro khotib mesti wasiat supados ningkataken taqwa dumateng kito sedoyo, ittaqulloha haqqo tuqotih walaatamuutunna illa waantum muslimun ingkang artosipun: taqwao siro kabeh marang Alloh kanti saktemen-temene taqwa, lan ojo mati siro kabeh kejobo mati wonten keadaan Islam.

Sangking wasiat meniko saget kito pendet kaleh kata kunci, pertama nopo ingkang dipun arani takwo, lan engkang nomer kaleh, nopo ingkang dipun arani Islam.

Pertama, taqwo, secara umum taqwo iggih meniko wedi marang Alloh, maksudepun wedi marang ancamane Alloh. Keranten sifat wedi meniko tiyang kolowau selalu berusaha nglampahi sedoyo perkawis ingkang diwajibaken Alloh lan berusaha ngedohi sedoyo laranganepun Alloh SWT.

Gusti Alloh sampun dawuh wonten surat Al-Baqoroh ayat tigo, alladziina yukminuuna bilghoibi wayuqiimuunassholata wamimma rozaqnaahum yunfiquun.

 Ingkang  artosepun, kang aran taqwo inggih punikoTiyang-tiyang ingkang iman marang kang ghoib (tegesepun iman dumateng Alloh, Malaikat, dino Akhir, lan qhodlo’qodar), tiyang ingkang ndiriaken sholat, lan nafkahaken sebagian rizki kang sampon diparingi Alloh dumateng kito, tegesepun aweh shodaqoh.

Walladziinayukminuna bimaaunzila ilaika wamaa unzilaminqoblika wabil Aakhirotihum yuuqinuun. Lan ugi tiyang-tiyang ingkang iman marang kitap Alquran ingkang sampun diturunaken dumateng kito lan iman dumateng kitap-kitap sederengepun Alquran. Lan ugi tiyang-tiyang ingkang yaqin wontene kehidupan akhirot. Menikolah ingkang dipun arani kaleh ittaqulloha haqqo tuqotih (sejatine taqwo).

Poro hadirin ingkang dimulyaaken Alloh.ingkang Kaping kaleh, Islam. Kata Islam dipendet saking bahasa Arab salima ingkang artose slamet, sentosa, lan damai. Selajengepun berubah dados kata aslamaingkang arotose berserah diri, tunduk lan patuh. Mongko sebab meniko tiyang ingkang berserah diri, taat lan patuh dumateng Alloh dipun wastani kalihan tiyang muslim. Saking pengertian menikolah kata Islam parek kaleh kata agama ingkang gadahi arti keyakinan, addiinu allughotil yaqiin (agami secara lughot inggih puniko keyakinan. Dadosipun agomo puniko mung kangge tiyang-tiyang ingkang yaqin mawon, tegesepun tiyang ingkang iman. Lah tanda-tandanepun tiyang ingkang iman utawi yaqin inggeh meniko dzikrun katsiir, piambake katah ilinge dumateng Alloh. Semakin katah anggenipun eleng dumateng Alloh mongko semakin tinggi kualitas iman tiyang kolowau. Keranten sifat selalu eleng dumateng Alloh menikolah piambake selalu berusaha semaksimal mungkin anggenipun nglampahi sedoyo perintahepun Alloh lan ngedohi sedoyo laranganepun.

Saking wasiat walaatamuutunnaillaa waantun muslimuun menikolah kito sedoyo dipun wanti-wanti, di eman kaleh Alloh supados mboten mati wonten ingdalem keadaan mboten Islam. Tegese mboten iman dumateng Alloh lan mboten ngelampahi sedoyo ingkang sampun disyariataken dining Alloh. Sehinggo tiyang meniko mati wonten keadaan kafir lan wonten akhirat mboten angsal pitulungane Alloh SWT, Naudzu billah min dzaliki.

Poro hadirin ingkang dimulyaaken Alloh. Saking menikolah kito diwajibaken Alloh nyuprih ilmu saking bayi dumugi liang lahat, tegese sampek sedo. Terlebih diwajibaken nyuprih ilmu agama, keranten kito gesang niki minongko tiyang ingkang wuto kang perlu teken supados mboten kesasar lan butuh bimbingan saking tiyang ingkang saget dipercoyo supados mboten disasaraken anggenipun mlampah. Ten mriki ilmu agami minongko teken, lan tiyang ingkang saget dipercados omongane inggeh puniko dawuhe poro Ulama’. Keranten al ulamaa’u warosatul ambiyaa’i (ulama’ meniko pewaris poro nabi). Dados ilmu puniko mboten ten sekolah-sekolahan mawon, nanging ten pundi-pundi panggenan. Sopo wonge ingkang demen kaleh Ulama’ berarti tiyang kolowau demen kaleh Nabi, lan sinten tiyang ingkang demen kaleh nabi, berarti demen kaleh Alloh. Mongko Alloh bakal paring pitulungan dateng tiyang kolowau supados slamet dunyo lan akhirot. Lan semunu ugo sewalike, sinten tiyang ingkang geting marang Ulama’ berarti tiyang kolowau geting kaleh Nabi, lan sinten tiyang ingkang geting kaleh Nabi berarti tiyang kolowau geting kaleh Alloh. Mongko tiyang meniko di jaraken Alloh wonten kesesatan, lan ten akhirat tiyang meniko mboten angsal syafa’atepun kanjeng nabi, tegese mboten angsal pitulungane Alloh SWT. Naudzubillahimindzalik..

Poro hadirin ingkang dimulyaaken Alloh, saking meniko kito sampun mngertosi dununge taqwo, iman lan Islam. Bilih agomo puniko kangge tiyang ingkang percoyo mawon, tegesepun iman dumateng Alloh. Lah pengamalan saking iman punikolah ingkang disebut kalian taqwa, yakni beruaha semaksimal mungkin nglampai sedoyo perkawis ingkang diwajibaken Alloh lan berusaha ngedohi sedoyo perkawis ingkang dipun larang kaleh Alloh. Supados kito tergolong tiyang ingkang muslim Sejati, tiyang ingkang slamet kerono angsal pitulungane Alloh ndunyo lan akhirat. Amin amin yaarobbal aalamiin..

Ja’alallohu waiiyakum minal faaiziin..

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: